wo. jun 12th, 2024

Veel wetenschappelijk onderzoek wordt uitgevoerd in een laboratorium. Het betekent werkplaats, naar het Latijnse labor wat werk betekent. Als medewerker word je analist genoemd en werk je voor een ziekenhuis, universiteit of in het bedrijfsleven. Laboratoria kunnen worden onderverdeeld in wetenschappelijke en toegepaste laboratoria. In de wetenschap zijn er laboratoria voor scheikundig, natuurkundig en biologisch onderzoek. Toegepast onderzoek vindt plaats in kwaliteitslaboratoria, forensische labs, bij bouwfysisch onderzoek en ook de ziekenhuislaboratoria voor diagnostisch onderzoek vallen hieronder. Om als analist aan de slag te gaan heb je minimaal mbo nodig, maar ook hbo-studies als chemie of biologie en medisch laboratoriumonderzoek leiden je op tot analist. Na een universitaire studie in de natuurwetenschappelijke sector kun je ook op een laboratorium komen te werken.

Een scheikundig laboratorium

De meeste laboratoria zijn gericht op de scheikunde. Hier worden stoffen die in de natuur voorkomen onderzocht of gezuiverd en stoffen die hier niet in voorkomen gemaakt. Veel onderzoek wordt uitgevoerd naar de aanwezigheid van bepaalde stoffen in bepaalde monsters van bijvoorbeeld de bodem, het leidingwater of in schoonmaakmiddelen. Onderzoek op atoomniveau hoort hier ook bij, dat gebeurt vaak met een elektronenmicroscoop.

Werken met microscopie

Materialen en machines die in deze laboratoria gebruikt worden, worden onder andere wereldwijd geleverd door diverse bedrijven. Denk hierbij aan atomic force microscopy en active vibration isolation. Bij atomic force microscopy is een vorm van elektronenmicroscopie waarbij met een naald het oppervlak van het te onderzoeken object op atomair niveau kan worden verkend. Door middel van de naald kan ook de molecuulstructuur worden gemanipuleerd. Door middel van active vibration isolation wordt het object vrij gemaakt van ongewenste trillingen. De kleinste trilling kan grote gevolgen hebben voor het erkenningsproces van de naald. De naald voert een constante kracht op het oppervlak uit en de mate waarin een bladveer doorbuigt is hoe de vorm van het oppervlak kan worden bepaald. Dit wordt gemeten door een strip aan de bladveer met een lichtbron te beschijnen en de reflectie van dit licht door lichtgevoelige sensoren te meten en is zeker niet eenvoudig. Voor diverse doeleinden zijn in de loop der jaren een scala aan verschillende naalden ontwikkeld die bijvoorbeeld ook elektrische lading kunnen meten.

Door Armondo