do. apr 25th, 2024

In Nederland werkt de belastingdienst met een zogenaamde ‘’Zwarte Lijst’’. Op deze lijst worden belastingplichtigen opgenomen. Er staan mensen op die door de belastingdienst worden gezien als mogelijke fraudeur. Het gaat dus vaak om vermoedens en geen daadwerkelijke feiten. Een probleem van deze lijst is dat sommige burgers onterecht vaker worden benaderd door de zwarte lijst van de belastingdienst. Daarnaast kan het voorkomen dat andere overheidsinstanties ook de informatie van de zwarte lijst gedeeld krijgen, dit kan een olievlek tot gevolg hebben.

Persoonsgegevens

Op 29 oktober 2021 is er een onderzoek gedaan naar de zwarte lijst belastingdienst en de privacywet AVG. De zwarte lijst van belastingdienst wordt ook wel fraude signalering voorziening (FSV) genoemd. Uit dit onderzoek naar de fraude signalering voorziening van de belastingdienst kwam naar voren dat persoonsgegevens nooit verwerkt hadden mogen worden in de zwarte lijst. Er was geen wettelijke basis/grondslag voor de zwarte lijst. Volgens de wet is het verwerken van persoonsgegevens zonder grondslag verboden. Daarnaast werden signalen van eventuele fraude veel te lang bewaard en deze gegevens waren lang niet altijd up-to-date en correct. Circa 250.000 mensen stonden, niet altijd terecht, op de zwarte lijst van de belastingdienst. Het was niet mogelijk om jezelf te verweren of je te onttrekken aan de lijst. De zwarte lijst van de belastingdienst met persoonsgegevens werd gebruikt van eind 2013 tot begin 2020, toen er kritiek op de lijst kwam.

Gevolgen

Als je op de zwarte lijst werd geplaatst door de belastingdienst kreeg je een stempel als ‘’potentiële fraudeur’’. Dit bracht verschillende gevolgen voor deze mensen met zich mee. Zo konden zij bijvoorbeeld een langere wachttijd hebben voor het aanvragen van een bepaalde toeslag. De problemen die hieruit volgde kun je bespreekbaar maken met een advocaat, zij kijken dan of je bijvoorbeeld van de lijst gehaald kan worden of inzage in uw dossier afdwingen. Een voorbeeld van een erkend advocatenkantoor is bijvoorbeeld FT-advocaten, gelokaliseerd in Nijmegen en Amsterdam.  Zij zijn gespecialiseerd in fiscaal (straf)recht en invorderingsrecht en kunnen samen met u kijken welke oplossingen er zijn.

Door Armondo